Упоређивање бројева прве хиљаде – вежбање

1. Упореди и упиши одговарајућу ознаку  < , > , =

А) 157              308        

539                913       

777              666

Б) 427              429        

802                801       

573              579

В) 489              485        

316                310       

831              838

2.Попуни празна места

       1)245  =  200 +  ___  +  5 = 2 · 100 +  4 · ___  +  ___

      2)356 = ___  +  ___  + ____ =  ___ · 100  +  5 · 10  +  __

      3)__27 = ___  +  ___  +  ___ = 2 · 100  +  __ · ___  +___

     4)__ __ __ =  400 + ___  +  9 = __ · ___  +  8 · 10  +  ___

     5)__ __ __ = ___  + 40 + ___ =  2 · 100 +  ___ · ___   + 2

Поређај добијене бројеве од најмањег до највећег користећи математичку ознаку <

____________________________________________

3.Одговори на питања читајући податке из таблице:

  ХОТЕЛ А ХОТЕЛ Б ХОТЕЛ В
Једнокреветне 125 236 190
Двокреветне 128 234 318
Трокреветне 234 260 305
Четворокреветне 239 268 130

-Којих соба има највише у хотелу А?

-Којих соба има најмање у хотелу Б?

-Којих соба има најмање, а којих највише у хотелу В?

-У ком хотелу има најмање јаднокреветних соба?

-У ком хотелу има највише четворокреветних соба?

4. Кругове обоји црвеном , жутом ,зеленом , плавом ,  наранџастом и  браон бојом, тако да црвена представња навећи број, а браон најмањи.

5.Спој бројеве од најмањег до највећег стрелицама:

а)

390            350

330            310

б)

412              481

418              487

в)

910                 730

590                600

 

6.Удатом низу цифара прецртај неке цифре тако да остане

А)највећи троцифрени број написан парним цифрама   2574069108  

б)Најмањи  троцифрени број  написан непарним цифрама   4058392716

Упоређивање бројева прве хиљаде

1.Поређај бројеве од најмањег до највећег

А)125,358,712,540,200

Б)681,658,624,693,611

В)752,759,754,751,758

2.а)Раша је обишао две продавнице А и Б и забележио цене истих производа:

        производ Продавница А Продавница Б Повољнија цена је у продавници
чоколада 297 268  
велика свеска 158 164  
перница 495 503  
рам за слику 594 549  
шампон 314 400  

б)Изабране цене напиши у облику збира и производа као што је започето

268   =   200 + 60 + 8  =  2 · 100 + 6 · 10 + 8

158 =

495 =

549 =

314 =

3. Маша је пронашла висине неких њој познатих  планина и брегова.Поређај их по надморској висини од најниже до највише.

Космај 626m , Авала  511m , Букуља 696m , Фрушка гора 539m , Тителски брег 128m ,       Вршачки брег 641m

ИГРОМ ДО ЗНАЊА

Create your website at WordPress.com
Get started